تماس با ما

شرکت استخر سازان آبراهه

دفتر مرکزی : 

۰۲۱-۴۴۲۱۰۱۴۹

مدیریت شرکت استخر سازان آبراهه :

۰۹۱۲۵۴۷۹۵۲۷ آقای محمودی

مدیرت پروژه ها و مهندسی :

۰۹۱۲۶۱۲۶۱۸۵ آقای مهندس محمودی

ارسال طراحی و پیام ، تلگرام ، واتس آپ :

۰۹۱۲۶۱۲۶۱۸۵

ایمیل :

Info@estakhr.net

Aidinmahmoodi1@gmail.com

اینستاگرام شرکت استخر سازان آبراهه :

Abrahe.mahmoodi@