آب‌بندی

سرامیک و موزاییک استخر

سرامیک و موزاییک استخر

بر مبنای بخش یازدهم از استاندارد BS 6431 با عنوان« سرامیک های کف و کاشی های دیواری»  کاشی های مورد استفاده در استخر شنا باید از نوع کاشی های اکسترود شده لعابدار جذب آب کمتر از ۳ درصد باشد. در صورت به کارگیری این نوع کاشی ها در قسمت کم‌عمق استخر، باید از مقاومت کافی […]

خواندن ادامه
روش های استاندارد آب بندی کردن استخر

روش های استاندارد آب بندی کردن استخر

پس از اجرای سازه استخر ها، نوبت آن می‌رسد که دمای سطح کاسه استخر، شامل کف و جداره آن آب بندی و  روکش شود. استفاده از روکش بر روی نمای سطح کاسه استخر هم به جهت افزایش عمر مفید سازه و هم به جهت زیبایی ظاهری مورد توجه قرار می گیرد. به طور کلی روش […]

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید