طراحی استخر

۵ ویژگی بهترین استخرشنا

۵ ویژگی بهترین استخرشنا

اگر می توانیم صاحب یک استخر عالی باشیم چرا یک استخر معمولی داشته باشیم؟در شرکت آبراهه، تیم طراحی استخرهای شنای مدرن، بروز و با استفاده از تکنولوژی های  بین المللی بهترین جدیدترین استخر ها را طراحی می کند. اگر بخواهید طرحی ساده، تمیز و با ظاهری شیک و یا استخری با جدیدترین ، بزرگترین و […]

Read more
مراحل ساخت استخر شنا

مراحل ساخت استخر شنا

1-  مرحله ساخت استخر به همراه تاسیسات استخر: در تصویر زیر حفاری بر اساس نقشه توسط مشتری با نظارت شرکت آبراهه انجام شده، سپس میلگردها و تاسیسات توسط شرکت آبراهه نصب  اجرا شده و برای مرحله بتن ریزی آماده گردیده است. 2- مرحله ساخت و اجرای تاسیسات داخل بتن : پس از قرارگیری و محکم […]

Read more
طراحی پلان و نقشه استخر

طراحی پلان و نقشه استخر

در چند دهه گذشته تمایل عمومی از استخر قهرمانی و استخرهای ویژه مسابقات شنا بیشتر به جنبه‌های تفریحی آن سوق پیدا کرده است. به طوریکه استخرهای کم کم با شکل های متنوع و امکانات جانبی متعدد نظیر جکوزی حوضچه آب سرد سونای خشک سونای بخار دیگری مانند آنها طراحی و ساخته شده‌اند. در سال‌های اخیر […]

Read more
5 استاندارد مهم طراحی استخر

5 استاندارد مهم طراحی استخر

اولین نکته که در طراحی استخرها از دیدگاه معماری و سازه باید مد نظر قرار گیرد آن است که حتی ابعاد کوچکترین استخرها نیز باید چندین برابر قد یک شناگر  بالغ باشد. به طوری که شنا کردن فرد حتی برای مسافرت کوتاه در آن امکان پذیر باشد. بر همین اساس، حداقل اندازه توصیه شده برای […]

Read more

Enter your keyword