نمای استخر

۵ ویژگی بهترین استخرشنا

۵ ویژگی بهترین استخرشنا

اگر می توانیم صاحب یک استخر عالی باشیم چرا یک استخر معمولی داشته باشیم؟در شرکت آبراهه، تیم طراحی استخرهای شنای مدرن، بروز و با استفاده از تکنولوژی های  بین المللی بهترین جدیدترین استخر ها را طراحی می کند. اگر بخواهید طرحی ساده، تمیز و با ظاهری شیک و یا استخری با جدیدترین ، بزرگترین و […]

Read more
سرامیک و موزاییک استخر

سرامیک و موزاییک استخر

بر مبنای بخش یازدهم از استاندارد BS 6431 با عنوان« سرامیک های کف و کاشی های دیواری»  کاشی های مورد استفاده در استخر شنا باید از نوع کاشی های اکسترود شده لعابدار جذب آب کمتر از ۳ درصد باشد. در صورت به کارگیری این نوع کاشی ها در قسمت کم‌عمق استخر، باید از مقاومت کافی […]

Read more

Enter your keyword