نگهداری آب

روش های نگهداری از آب استخر

روش های نگهداری از آب استخر

اکثر مشکلات مرتبط با آب استخرها و جکوزی ها در صورت نداشتن اطلاعات کافی درباره علت به وجود آمدن مشکل و روش بهینه مواجهه با آن به راحتی قابل حل خواهد بود. متداول ترین مشکلاتی که به واسطه آب استخر با آن روبه رو هستیم  عبارتند از: روش های نگهداری از آب استخر،رشد جلبک ها: […]

Read more
مشکلات متداول آب استخر و روش برطرف کردن آن

مشکلات متداول آب استخر و روش برطرف کردن آن

مشکلات مانند تورم پوست، چشم، پریدن رنگ مایو شناگران، کدر شدن آب، ایجاد دانه های سخت،  برجسته و خشن رسوبات بر روی جداره یا کف استخر، باعث کاهش عمر مفید فیلتر،گرمکن پمپ استخر و مشکلات دیگری از این قبیل در نتیجه عدم توازن آب از نظر شیمیایی ایجاد میشود.با آبراهه همراه باشید تا علل بروز […]

Read more

Enter your keyword