گرمایش استخر

هزینه کارکرد گرمکن های در استخر سونا جکوزی

هزینه کارکرد گرمکن های در استخر سونا جکوزی

روش محاسبه هزینه کارکرد گرمکن ها در استخر سونا و جکوزی بر مبنای نوع گرم کن متفاوت است.  برای گرم کن های گازسوز می‌توان مقدار گاز مصرفی گرمکن در هر ساعت را تعیین کرد. سپس بر مبنای تعداد ساعات کارکرد گرمکن در طول روز و تعداد روزهای ماه مقدار کل گاز مصرفی در مدت یک […]

Read more
زمان مناسب برای گرمایش آب استخر

زمان مناسب برای گرمایش آب استخر

مسئله دیگری که باید در زمینه گرم کردن آب استخرها مورد توجه قرار گیرد نحوه استفاده از استخر است. برای استخرهای عمومی که تقریباً مسئله روشن است.  چرا که استخر پس از شروع به کار دائماً پذیرای شناگران مختلف است. بنابراین گرم کردن استخر نیز باید طوری طراحی شود که امکان تامین یک محدوده دمایی […]

Read more
موتورخانه استخر – استانداردها و معیارها

موتورخانه استخر – استانداردها و معیارها

برای طراحی موتورخانه استخر باید به مسائل مختلفی مانند موقعیت موتورخانه ،اندازه، امکان دسترسی و امکان تعمیر و نگهداری آن توجه شود. مهم‌ترین معیارهایی که باید در هنگام طراحی موتورخانه استخر مد نظر قرار گیرد شامل موقعیت، اندازه، قابلیت دسترسی و مجزا بودن آن از سایر قسمتها می شود. صرفنظر از نوع استخر در مرحله […]

Read more
بهترین روش گرم کردن آب استخر

بهترین روش گرم کردن آب استخر

شاید شما هم بخواهید که در 4فصل از سال از استخر و جکوزی خود چه در فضای باز و چه در قضای بسته از آن استفاده کنید،هیچکس دلش نمی‌خواهد در هوای سرد زمستان وارد آب‌سرد داخل استخر یا جکوزی شود.اما آیا می توان از استخر روباز در فصل زمستان در سردترین شرایط هوایی هم استفاده […]

Read more

Enter your keyword