سونا

مراحل استفاده از سونا خشک

مراحل استفاده از سونا خشک

نکته ای که در ابتدا باید مورد اشاره قرار گیرد این است که اگرچه مراحل توصیه شده برای استفاده کاربران از سونا خشک پیشنهاد می شود، ولی این مراحل به هیچ وجه یک الزام بی قید و شرط نیست. بلکه هر فرد متناسب با فیزیک بدن خود و شرایط موجود می‌تواند بهترین تصمیم را برای […]

Read more
مراحل آماده‌سازی سونای‌خشک

مراحل آماده‌سازی سونای‌خشک

 پیش از شروع به کار سونا‌خشک باید گام های مختلفی دنبال شود. مراحلی که باید برای آماده سازی و بهره برداری از سونا‌خشک دنبال شود عبارتند از: تمیز کردن فضای داخل سونا‌خشک آماده سازی سنگ های گرمکن روشن کردن گرمکن فرآوری چوب های داخل اتاق سونا‌خشک اولین مرحله آماده سازی سونا‌خشک تمیز کردن داخل اتاق […]

Read more
هزینه کارکرد گرمکن های در استخر سونا جکوزی

هزینه کارکرد گرمکن های در استخر سونا جکوزی

روش محاسبه هزینه کارکرد گرمکن ها در استخر سونا و جکوزی بر مبنای نوع گرم کن متفاوت است.  برای گرم کن های گازسوز می‌توان مقدار گاز مصرفی گرمکن در هر ساعت را تعیین کرد. سپس بر مبنای تعداد ساعات کارکرد گرمکن در طول روز و تعداد روزهای ماه مقدار کل گاز مصرفی در مدت یک […]

Read more
مراحل استفاده از سونا بخار

مراحل استفاده از سونا بخار

در مورد مراحل استفاده از سونا بخار نیز درست همانند  سونا خشک روش بی چون و چرایی وجود ندارد ،  بلکه متناسب با هدفی که هر فرد در نظر دارد و با توجه به شرایط بدنی می توان رویکردهای مختلفی را در پیش گرفت. بسیاری از افراد تمایل دارند پیش از ورود به سونا بخار [...]
Read more

Enter your keyword