سونا

مراحل استفاده از سونا خشک

مراحل استفاده از سونا خشک

نکته ای که در ابتدا باید مورد اشاره قرار گیرد این است که اگرچه مراحل توصیه شده برای استفاده کاربران از سونا خشک پیشنهاد می شود، ولی این مراحل به هیچ وجه یک الزام بی قید و شرط نیست. بلکه هر فرد متناسب با فیزیک بدن خود و شرایط موجود می‌تواند بهترین تصمیم را برای […]

خواندن ادامه
مراحل آماده‌سازی سونای‌خشک

مراحل آماده‌سازی سونای‌خشک

 پیش از شروع به کار سونا‌خشک باید گام های مختلفی دنبال شود. مراحلی که باید برای آماده سازی و بهره برداری از سونا‌خشک دنبال شود عبارتند از: تمیز کردن فضای داخل سونا‌خشک آماده سازی سنگ های گرمکن روشن کردن گرمکن فرآوری چوب های داخل اتاق سونا‌خشک اولین مرحله آماده سازی سونا‌خشک تمیز کردن داخل اتاق […]

خواندن ادامه
هزینه کارکرد گرمکن های در استخر سونا جکوزی

هزینه کارکرد گرمکن های در استخر سونا جکوزی

روش محاسبه هزینه کارکرد گرمکن ها در استخر سونا و جکوزی بر مبنای نوع گرم کن متفاوت است.  برای گرم کن های گازسوز می‌توان مقدار گاز مصرفی گرمکن در هر ساعت را تعیین کرد. سپس بر مبنای تعداد ساعات کارکرد گرمکن در طول روز و تعداد روزهای ماه مقدار کل گاز مصرفی در مدت یک […]

خواندن ادامه
مراحل استفاده از سونا بخار

مراحل استفاده از سونا بخار

در مورد مراحل استفاده از سونا بخار نیز درست همانند  سونا خشک روش بی چون و چرایی وجود ندارد ،  بلکه متناسب با هدفی که هر فرد در نظر دارد و با توجه به شرایط بدنی می توان رویکردهای مختلفی را در پیش گرفت. بسیاری از افراد تمایل دارند پیش از ورود به سونا بخار [...]
خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید