سونا‌خشک

مراحل استفاده از سونا خشک

مراحل استفاده از سونا خشک

نکته ای که در ابتدا باید مورد اشاره قرار گیرد این است که اگرچه مراحل توصیه شده برای استفاده کاربران از سونا خشک پیشنهاد می شود، ولی این مراحل به هیچ وجه یک الزام بی قید و شرط نیست. بلکه هر فرد متناسب با فیزیک بدن خود و شرایط موجود می‌تواند بهترین تصمیم را برای […]

Read more
مراحل آماده‌سازی سونای‌خشک

مراحل آماده‌سازی سونای‌خشک

 پیش از شروع به کار سونا‌خشک باید گام های مختلفی دنبال شود. مراحلی که باید برای آماده سازی و بهره برداری از سونا‌خشک دنبال شود عبارتند از: تمیز کردن فضای داخل سونا‌خشک آماده سازی سنگ های گرمکن روشن کردن گرمکن فرآوری چوب های داخل اتاق سونا‌خشک اولین مرحله آماده سازی سونا‌خشک تمیز کردن داخل اتاق […]

Read more

Enter your keyword