ساخت استخر

مراحل ساخت استخر

Posted on
مراحل ساخت استخر

مراحل ساخت استخر همانطور  که مستحضر   هستید ساخت استخر شامل مراحلی نظیر عمرانی و تاسیساتی می باشد،که هر یک بسیار مهم بوده و نیازمند شرایط خاصی میباشد   ،  که به طور اختصار به اشاره و بررسی آنها در این فصل می […]

ساخت استخر خانگی یا ورزشگاهی

ابعاد استخر خانگی

Posted on

ابعاد استخر خانگی ابعاد استخر خانگی با توجه به چندین فاکتور ، متغیر و وابسته به شرایط مختلف میباشد . البته این موضوع و وابستگیها بدون الویت خاصی در این نوشته مورد اشاره قرار میگردد . ۱٫ از ابتدایی ترین […]