ساخت جکوزی

ساخت جکوزی

Posted on
ساخت جکوزی

ساخت جکوزی ساخت جکوزی خدماتی مبتنی بر تخصص در شرکت استخر سازان آبراهه میباشد . از دیرباز جکوزی ها که در ابتدا بعنوانهایی نظیر استخر های گردابی نیز شناخته و شده و به شکل امروزی تولید و اجرا میشوند. جکوزی […]

ساخت استخر

مراحل ساخت استخر

Posted on
مراحل ساخت استخر

مراحل ساخت استخر همانطور  که مستحضر   هستید ساخت استخر شامل مراحلی نظیر عمرانی و تاسیساتی می باشد،که هر یک بسیار مهم بوده و نیازمند شرایط خاصی میباشد   ،  که به طور اختصار به اشاره و بررسی آنها در این فصل می […]

ساخت استخر

ساخت استخر ارزان

Posted on

ساخت استخر ارزان ساخت استخر ارزان طبق آیتمها و شاخص های موجود در هنگام ساخت استخر بسته به مکان ساخت آن ، البته به شکل اصولی و با بکار بردن نیروی اجرایی مجرب ۱۰۰ درصد قابل اجراست. البته باید توجه […]