ساخت جکوزی

ساخت جکوزی

Posted on
ساخت جکوزی

ساخت جکوزی ساخت جکوزی خدماتی مبتنی بر تخصص در شرکت استخر سازان آبراهه میباشد . از دیرباز جکوزی ها که در ابتدا بعنوانهایی نظیر استخر های گردابی نیز شناخته و شده و به شکل امروزی تولید و اجرا میشوند. جکوزی […]

ساخت استخر

مراحل ساخت استخر

Posted on
مراحل ساخت استخر

مراحل ساخت استخر همانطور  که مستحضر   هستید ساخت استخر شامل مراحلی نظیر عمرانی و تاسیساتی می باشد،که هر یک بسیار مهم بوده و نیازمند شرایط خاصی میباشد   ،  که به طور اختصار به اشاره و بررسی آنها در این فصل می […]

ساخت استخر خانگی یا ورزشگاهی

ابعاد استخر خانگی

Posted on

ابعاد استخر خانگی ابعاد استخر خانگی با توجه به چندین فاکتور ، متغیر و وابسته به شرایط مختلف میباشد . البته این موضوع و وابستگیها بدون الویت خاصی در این نوشته مورد اشاره قرار میگردد . ۱٫ از ابتدایی ترین […]